Comuna Aţel, nr 76
Judeţ Sibiu
Cod 557020
Tel 0752 108 092 

email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Newsletter:


Login


Utilizatori online:

Avem 33 vizitatori și nici un membru online

Proiecte de cooperare

Grupul de Acţiune Locală care a pregătit Strategia de Dezvoltare a teritoriului Podişul Mediaşului a început să construiască experienţa derulării unor proiecte tip LEADER în urmă cu trei ani. O parte dintre membrii GAL au participat la vizite de studiu în Franţa, Polonia şi Austria şi mare majoritate a lor au luat parte la elaborarea strategiei.

Priorităţile propuse în cadrul strategiei sunt provocatoare iar atingerea obiectivelor din strategie poate fi realizată şi prin colaborare cu alte teritorii din ţară sau din străinătate. De exemplu, obiectivele care ţin de dezvoltarea turismului şi valorificarea potenţialului cultural şi natural, conservarea mediului natural se regăsesc şi în strategiile teritoriilor vecine, iar prin proiecte de cooperare, circuitele turistice sau proiectele de promovare pot fi potenţate la maxim.

Această măsură vine să susţină obiective din strategia de dezvoltare a teritoriului, precum cele legate de turism, formare sau valorificare superioară a producţiei agricole. Schimbul de bune practici, iniţiative comune, formare comună sunt câteva acţiuni care pot ajuta GAL Podişul Mediaşului să continue dezvoltarea capacităţii proprii de implementare a programului LEADER şi să contribuie cu succes la realizarea obiectivelor proprii.

Obiectiv general

Extinderea experienţei locale a teritoriului Podişul Mediaşului, pentru îmbunătăţirea gradului de implementare a strategiei locale.

Obiective specifice

Participarea Grupului de Acţiune Locală în două proiecte de cooperare

Descrierea interventiei – domeniul de acoperire a măsurii

Proiectele de cooperare vor cuprinde urmatoarele aspecte:

a. Parteneriatul: tipul actorilor implicati, legăturile dintre responsabilii de proiect şi GAL, implicarea partenerilor locali în operatiunile prevazute

b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritoriala, valoarea adaugata a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei cooperării din afara teritoriului.

c. Tipul de proiect: Actiuni comune concrete (mai mult decât o intentie si/sau un schimb de experienţă).

d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte practice, metodologie si organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.

e. Aspecte financiare: buget realist si coerent, plan de finantare, deviz, fezabilitate financiară, implicarea diverşilor actori.

Măsura va susţine financiar proiecte de cooperare ale GAL Podişul Mediaşului cu alte GAL-uri sau grupuri/parteneriate, care funcţionează dupa principiul şi metoda LEADER. Proiectele propuse vor trebui să susţină obiectivele din strategia de dezvoltare a teritoriului şi să corespundă Axelor 1 şi 3 din PNDR.

Tipuri de beneficiari

 • GAL
 • Grupuri/parteneriate, care funcţionează dupa principiul şi metoda LEADER

Estimarea numărului de beneficiari: 3 (GAL Podişul Mediaşului şi alte două GAL-uri).

Precizari privind actiunile eligibile

 • cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, activitati de traducere şi interpretare, multiplicare documente;
 • cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune.

Criterii de selectie locală

Vor avea prioritate proiectele de cooperare care:

 • implică mai mult de doua GAL-uri din România, promovând acţiunile de cooperare; 100% din proiecte vor avea ca beneficiari asociaţii şi parteneriate;
 • implică un GAL din alt stat membru cu experienta Leader +;
 • includ activităţi inovative;
 • combină obiectivele din diferite axe ale PNDR;
 • se adresează fermierilor de semi-subzistenţă;
 • se adresează tinerilor din zona rurală.
 • respectă normele de mediu şi includ acţiuni de protecţia mediului;
 • urmăresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri de producatori, asociaţii, parteneriate.

Propuneri de proiecte

Cooperare pentru promovare - Cooperare între teritoriilor GAL din România prin asociere, pentru promovarea şi valorificarea produselor locale în parteneriat.

Cooperare pentru intres comune - Întâlniri tematice între actorii locali cu domenii de interes similare: asociaţii de producători, reprezentanţi ai societăţii civile, administraţie publică;

Intensitatea ajutorului

Ajutorul public FEADR + contribuţia publică naţională se ridică la 85% din valoarea totală a proiectului, conform regulilor de finanţare din măsura 421 PNDR.

Finantarea

Buget în €

Nr. de proiecte prevazute Costul total mediu Estimarea costului total pe masura Contributia FEADR – masura Contributia publica nationala Contributie privata
2
20.400
40.800
32.640
8.160
0

Buget în Lei

Nr. de proiecte prevazute Costul total mediu Estimarea costului total pe masura Contributia FEADR – masura Contributia publica nationala Contributie privata
2
87.444,6
174.889,2
139.911,36
34.978,84
0

Indicatori de realizare

Ținta 2011 - 2013

Număr de proiecte de cooperare sprijinite 2.

 • transnaţionale - 0
 • interteritoriale - 2

mergi înapoi


Site întocmit în cadrul proiectului "Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe si animarea teritoriului", finanţat de FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - Axa LEADER, Submăsura 431.2


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

www.ec.europa.eu
Copyright © 2017 GALPM. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.